Business život

,,Niektorí ľudia o úspechu iba snívajú,                                                                 zatiaľ čo iní ráno vstanú a tvrdo na ňom pracujú.˛˛